Brandbeskyttelse
Udskriv denne side
Brandbeskyttende maling til bærende stålkonstruktioner

Fordelene med UNITERM brandbeskyttende maling til stål
  • Er MK-godkendte af boligministeriet til BS-30 og BS-60.

  • Bevarer stålkonstruktionernes slanke, elegante linier og naturlige proportioner.

  • Har en lav egenvægt på mellem 1-4 kg/m² og belaster derved i praksis ikke egenvægten.

  • Er let og billig at reparere.

  • Kan udføres som opløsningsmiddelfrit indendørssystem.

  • Er underkastet løbende kontrol af de brandtekniske egenskaber af Dansk brandteknisk Institut, ligesom der foretages stikprøvekontrol af alle færdige arbejder.

  • Udføres kun af autoriserede fagfolk med specieluddannelse.
UNITHERM brandbeskyttende maling til anvendelse for brandsikring af bærende stålkonstruktioner, sikrer stålet mod at opnå den kritiske stål temperatur ved brand- og varmepåvirkning, idet malingen ved 180-300° C. skummer op til et tykt isolerende skumlag.Opskumningen foregår proportionalt med varmetilgangen, samtidig med at overfladen forkuller og der dannes lukkende celler. På den måde forhindres varmen i at trænge ind i stålet, der således kan bevare den fulde bæreevne i 30 eller 60 minutter afhængig af lagtykkelsen.

UNITERM kan anvendes på både indendørs og udendørs konstruktioner. Dog skal der gøres opmærksom på, at det opløsningsmiddelfri UNITERM Aqua system - kun kan anvendes på indendørs konstruktioner.

Vi har i dag som autoriseret entrepenør for UNITERM et tæt sammenarbejde med arkitekter, byggekonstruktører, samt selvfølgelig byggeherren selv. Vi udfører arbejdet i nøje overensstemmelse med Byggestyrelsens krav, og vi er således garanti for, at det foreskrevene UNITERM-system udføres på betryggende vis.

Vi står gerne til rådighed med flere oplysninger, råd og vejledning i forbindelse med brandsikring af Deres stål konstruktioner.

Kontakt
Tlf.: 40 17 48 98
E-mail: info@maler-mester.dk
Malerudsalg

Mandag-torsdag15.00 - 17.30
Fredag15.00 - 18.00
Lørdag10.00 - 12.00

Vestergade 12, Særslev
Nyheder
Der er ingen aktuelle nyheder
Kom venligst tilbage senere.